אלכס

בריקים בנאי

0545-50-84-66

בפנכס המהנדסים והדריכלים

2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

בריקים אלכס

 

 

2018

   

נתניה

   

 

   
   

בריקים אלכס

 

 

2018

   
     

 

   
   

בריקים אלכס

 

 

2018

   

חולון

   

 

   
   

 

 

 

בריקים אלכס

 

 

2018

   
   

בריקים אלכס

 

 

2018

   

תל אביב

   
   

 

 

 

בריקים אלכס

 

 

2018

   
   

בריקים אלכס

 

 

2018

   

רננה(אריאל)

   
   

בריקים אלכס

 

 

2018

   

סבא כפר

   
   

בריקים אלכס

 

 

2018

   

תל אביב, בלפור 25

   
   

בריקים אלכס

 

 

2018

   

תל אביב

   
   

בריקים אלכס

 

 

2018

   

צורן

   
   

בריקים אלכס

 

 

2018

   

חדרה

   
   

 

 

 

בריקים אלכס

 

 

2018

   
   

בריקים אלכס

 

 

2018

   

תל אביב

   
   

בריקים אלכס

2018

חנה פרדס

   

בריקים אלכס

 

 

2018

   

השרון רמת

   
   

בריקים אלכס

 

 

2018

   

הרצליה

   
   
   
  פנכסס המהנדסים והדריכלים
. והאדריכלים המהנדים בפנקם